Рецепта за салата
Салата от червено зеле

Салата от червено зеле

опитайте тази рецепта
Рецепта за супа
Варени агнешки крачета по касапски

Варени агнешки крачета по...

опитайте тази рецепта
Рецепта за ястие
Печено агнешко месо с картофи

Печено агнешко месо с картофи

опитайте тази рецепта
Рецепта за десерт
Великденски празничен венец

Великденски празничен венец

опитайте тази рецепта

Съхраняване на дюли в прясно състояние

Научете как можете да съхраните дюли в прясно състояние

 • Дюлите нарастват интензивно с по 2 до 4 г па ден до настъпва­не на беритбата им. Следователно преждевременната им беритба би попречила на нормалното нарастване на плодовете и би вло­шила вкусовите им качества. При закъсняване на беритбата част от плодовете окапват и стават негодни за съхраняване, защото се нараняват, а на останалите се намалява срокът на съхранява­нето им. Поради това много важно е да се определи правилно моментът на беритбата.
  Навреме обраните плодове по-малко се засягат от физиоло­гичната болест горчиви петна, към която е особено чувствителен сортът Португалска дюля.
  Дюлите се берат, когато цветът на кожицата им от зелени­кав става жълтеникав, мъхът по тях е намалял и лесно се пре­махва, откъсват се при леко повдигане и завъртване на плода и семената са станали тъмнокафяви. Дюлите се берат без дръжки, тъй като клончето, което носи плода, има пъпки, които на след­ващата година ще дадат цветове.
  За да се запазят за по-дълго време и по-добре плодовете, в никакъв случай не бива да се оставят на открито или да се по­криват с брезент. Така те лесно загниват, вкусовите им качества се понижават, а срокът на съхраняване се намалява.
  Обраните плодове се поставят веднага в касетки, постлани с хартия, като едновременно се сортират по големина, форма и здрави­на. Наранените и дребните плодове се оставят отделно за по­бърза преработка в компоти и желета, а здравите и добре раз­витите се внасят в плодохранилището, след като се охладят през нощта. Дюлите може да бъдат поставени в едно помещение с ябълки, но не и с круши, защото те ускоряват до узряването и скъсяват срока на съхраняването им.
  Най-благоприятна температура за съхраняване на дюлите е 0°С при относителна влажност на въздуха 90—92°/0.
  Дюлите се запазват добре и в обикновени северни помещения, в които през първия мес£ц лесно може да се поддържа темпе­ратура около 8°С, а по-късно—до 2—4°С, като се проветряват в най-студените часове на деня.
  При такива условия дюлите бавно доузряват и се запазват в добър вид до края на декември.

Вижте още кулинарни статии