Рецепта за салата
Салата от рукола с пармезан и орехи

Салата от рукола с пармезан и...

опитайте тази рецепта
Рецепта за супа
Гъста агнешка супа топчета

Гъста агнешка супа топчета

опитайте тази рецепта
Рецепта за ястие
Шишчета от агнешко месо

Шишчета от агнешко месо

опитайте тази рецепта
Рецепта за десерт
Козунак с орехова плънка

Козунак с орехова плънка

опитайте тази рецепта

Съхраняване на круши в прясно състояние

Научете как можете да съхраните най-лесно плода круша

 • В сравнение с ябълките крушите имат по- малък срок на съх­раняване и губят повече вода.
  Съхраняват се най-добре при температура от —1 до 0*С и относителна влажност на въздуха 90—95%. При тези условия действието па ензимите се забавя и едновременно с това се съз­дават неблагоприятни условия за развитието па микроорганизмите, предизвикващи разваляне па плодовете. При запазване на круши­те при по-висока температура срокът на съхраняването им значи­телно се съкращава. От съществено значение е да не се допуска рязко колебание на температурата, защото това предизвиква изпо­тяване на плодовете и отслабване на тъканите, в резултат на кое­то ге се развалят.
  Срокът па запазване е в зависимост от условията на отглеж­дането и от зрелостта па плодовете, при която те са брани, както и от coртa. За по-продължително съхранение се оставят есенни­те и зимните сортове, обрани в техническа зрелост.
  Крушите се берат от ръка с цели дръжки, като се пазят от набиване, към което са много чувствителни. Сортирането и нареждането им в щайги става по същия начин, както при ябълки, е.
  Наредените плодове се внасят в плодохранилището в ранните сутрешни часове, след като са се охладили през нощта.
  Летните круши се запазват в обикновени хранилища 1—2 сед­мици; есенните — 30—40 дни; зимните сортове (например Попска­та круша) — 2 месеца, а най-късните зимни сортове — до 3—4 месеца.

Вижте още кулинарни статии